Kullanım Koşulları

1. Kullanım Koşulları

Bu siteyi kullanarak (https://ciltbakimim.com , kullanım koşulları sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak ciltbakimim.com‘nun web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), ciltbakimim.com‘nun web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya ciltbakimim.com tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

3. Sorumluluk Reddi

ciltbakimim.com web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” esasıyla sağlanır. ciltbakimim.com, bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler.

4. Sınırlamalar

Hiçbir durumda ciltbakimim.com veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin Doğruluğu

ciltbakimim.com, web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. ciltbakimim.com, kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez.

6. Bağlantılar

ciltbakimim.com web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir.

7. Değişiklikler

ciltbakimim.com işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi’ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir.

8. Yetkili Mahkeme

ciltbakimim.com ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Sayfa başına git